Спеціалізована школа №200
імені Василя Стуса

 

Розклад уроків на 2017-2018 н.р.
Розклад уроків на  2017-2018 н.р.

Спеціалізована школа № 200 м.Києва (початкова школа)

1 класи (навантаження 23 години)

 

1 клас

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П»ятниця

1 – А

Олянчук Н.І.

1

Навч.грам. (читання)

Природознавство

Навч.грам. (письмо)

Логіка

Природознавство

2

фізкультура

Навч.грам. (читання)

Фізкультура

Англ..мова

Фізкультура

3

Математика

Мистецтво

Математика

Навч. грам. (письмо)

Математика

4

Англ.мова

Математика

Англ..мова

Навч.грам. (читання)

Основи здоров»я

5

Навч.грам. (письмо)

 

Трудове навчання

 

Навч. грам. (письмо)

1 – Б

Мазур О.С.

1

Навч.грам (читання)

Навч.грам. (читання)

Навч.грам. (письмо)

Англ..мова

Навч.грам. (письмо)

2

Англ..мова

Фізкультура

Математика

Навч.грам. (читання)

Англ..мова

3

Математика

Математика

Природознавство

Основи здоров»я

Математика

4

Навч.грам (письмо)

Логіка

Фізкультура

Навч.грам. (письмо)

Природознавство

5

Фізкультура

 

Трудове навчання

 

Мистецтво

1 – В

Струц В.К.

1

Навч.грам. (читання)

Природознавство

Навч. грам. (читання)

Фізкультура

Природознавство

2

Навч.грам. (письмо)

Навч.грам. (читання)

Навч.грам. (письмо)

Навч.грам. (письмо)

Навч.грам. (письмо)

3

Математика

Фізкультура

Математика

Англ..мова

Математика

4

Основи здоров»я

Математика

Фізкультура

Трудове навчання

Мистецтво

5

Логіка

 

 

 

Англ..мова

1 – Г

Боровик Л.М.

1

Природознавство

Навч.грам. (читання)

Фізкультура

Навч.грам. (письмо)

Фізкультура

2

Навч.грам. (письмо)

Англі.мова

Навч.грам (читання)

Математика

Навч.грам. (письмо)

3

Математика

Математика

Математика

Навч.грам.(читання)

Англ..мова

4

Фізкультура

Мистецтво

Навч.грам. (письмо)

Логіка

Трудове навчання

5

Основи здоров»я

 

Англ..мова

Природознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класи (навантаження 25 годин)

2 клас

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П»ятниця

2 – А

Ющенко Н.В.

1

Укр.мова

Укр..мова

Природознавство

Читання

Музичне мист.

2

Математика

Математика

Інформатика

Фізкультура

Математика

3

Англ..мова

Читання

Укр..мова

Укр..мова

Основи здоров»я

4

Логіка

Фізкультура

Читання

Англ..мова

Образотворче мист.

5

Фізкультура

Англ..мова

Трудове навчання

Математика

Природознавство

2 – Б

Щербак О.І.

1

Природознавство

Укр..мова

Читання

Трудове навч.

Укр..мова

2

Інформатика

Математика

Укр..мова

Математика

Музичне мист.

3

Укр..мова

Фізкультура

Фізкультура

Читання

Логіка

4

Математика

Читання

Англ..мова

Природознавство

Англ..мова

5

Образотворче мист.

Англ..мова

Математика

фізкультура

Основи здоров»я

2 – В

Чопик О.С.

1

Укр..мова

Музичне мист.

Основи здоров»я

Фізкультура

Природознавство

2

Математика

Укр.мова

Математика

Образотворче мист.

Читання

3

Природознавство

Англ..мова

Логіка

Читання

Математика

4

Фізкультура

Математика

Інформатика

Укр..мова

Фізкультура

5

Англ..мова

Читання

Укр..мова

Англ..мова

Трудове навчаняя

2 – Г

Андрощук Т.В.

1

Укр..мова

Природознавство

Фізкультура

Укр.мова

Музичне мист.

2

Англ..мова

Математика

Укр..мова

Інформатика

Укр..мова

3

Фізкультура

Читання

Англ..мова

Математика

Читання

4

Математика

Основи здоров»я

Математика

Фізкультура

Англ..мова

5

Образотворче мист.

Трудове навчання

Читання

Природознавство

Логіка

2 - Г

Камінська І.В.

1

Природознавство

Укр..мова

Природознавство

Основи здоров»я

Укр..мова

2

Укр..мова

Музичне мист.

Фізкультура

Математика

Читання

3

Англ..мова

Математика

Математика

Інформатика

Математика

4

Читання

Англ.мова

Читання

Укр..мова

Англ.мова

5

Образотворче мист.

Фізкультура

Трудове навчання

Логіка

Фізкультура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класи (навантаження 26 годин)

3 клас

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П»ятниця

3 – А

Дударенко Л.М.

1

Інформатика

Фізкультура

Укр..мова

Укр..мова

Природознавство

2

Математика

Математика

Математика

Математика

Читання

3

Музичне мист.

Логіка

Читання

Фізкультура

Фізкультура

4

Укр..мова

Укр.мова

Англ..мова

Англ..мова

Я у світі

5

Трудове навчання

Англ..мова

Природознавство

Основи здоров»я

Образотворче мист.

6

 

Читання

 

 

 

3 – Б

Шалупіна Н.О.

1

Музичне мист.

Укр..мова

Природознавство

Читання

Фізкультура

2

Математика

Інформатика

Укр..мова

Математика

Читання

3

Природознавство

Читання

Англ..мова

Логіка

Укр.мова

4

Я у світі

Математика

Математика

Укр..мова

Основи здоров»я

5

Трудове навчання

Образотворче мист.

Фізкультура

Англ..мова

Англ..мова

6

 

 

 

Фізкультура

 

3 – В

Ланіна В.В.

1

Укр..мова

Укр.мова

Природознавство

Прородознавство

Я у світі

2

Музичне мист.

Фізкультура

Математика

Математика

Читання

3

Математика

Англ..мова

Укр.мова

Образотворче мист.

Укр..мова

4

Англ..мова

Читання

Логіка

Основи здоров»я

Інформатика

5

Читання

Математика

Англ..мова

Фізкультура

Трудове навчання

6

 

 

Фізкультура

 

 

3 – Г

Осипова Т.М.

1

Укр..мова

Читання

Природознавство

Природознавство

Читання

2

Математика

Математика

Математика

Укр..мова

Укр..мова

3

Англ..мова

Укр.мова

Я у світі

Математика

Фізкультура

4

Музичне мист.

Інформатика

Фізкультура

Англ..мова

Англ..мова

5

Читання

Логіка

Образотворче мист.

Основи здоров»я

Трудове навчання

6

 

Фізкультура

 

 

 

 

 

 

 

4 класи ( навантаження 26 годин)

4 клас

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П»ятниця

4 – А

Коломієць Н.В.

1

Фізкультура

Фізкультура

Укр. мова

Читання

Логіка

2

Читання

Англ.мова

Англ..мова

Математика

Математика

3

Укр..мова

Математика

Мистецтво

Природознавство

Укр..мова

4

Математика

Природознавство

Читання

Я у світі

Англ..мова

5

Англ..мова

Укр..мова

Основи здоров»я

Трудове навчання

Фізкультура

6

 

Інформатика

 

 

 

4 – Б

Гаврутенко Г.М.

 

1

Укр..мова

Читання

Укр..мова

Укр..мова

Основи здоров»я

2

Математика

Математика

Мистецтво

Математика

Логіка

3

Читання

Укр..мова

Читання

Фізкультура

Математика

4

Англ..мова

Англ.мова

Природознавство

Я у світі

Фізкультура

5

Природознавство

Фізкультура

Англ..мова

Англ..мова

Трудове навч.

6

 

 

Інформатика

 

 

4 – В

Загородня Т.М.

1

Читання

Природознавство

Читання

Читання

Природознавство

2

Фізкультура

Математика

Математика

Математика

Укр..мова

3

Математика

Мистецтво

Фізкультура

Англ..мова

Основи здоров»я

4

Укр..мова

Укр.мова

Природознавство

Фізкультура

Я у світі

5

Англ..мова

Англ..мова

Трудове навч.

Укр..мова

Англ..мова

6

 

 

 

Інформатика

 

4 – Г

Корсуненко І.В.

1

Англ.мова

Укр..мова

Мистецтво

Читання

Укр..мова

2

Математика

Математика

Математика

Логіка

Фізкультура

3

Фізкультура

Читання

Укр..мова

Математика

Англ..мова

4

Читання

Фізкультура

Англ..мова

Природознавство

Природознавство

5

Укр..мова

Англ..мова

Я у світі

Основи здоров»я

Трудове навч.

6

Інформатика

 

 

 

 

4 - Д

Поліщук І.І.

1

Фізкультура

Укр..мова

Англ..мова

Природознавство

Інформатика

2

Укр..мова

Математика

Укр..мова

Фізкультура

Англ..мова

3

Математика

Англ..мова

Математика

Математика

Укр..мова

4

Читання

Мистецтво

Логіка

Я у світі

Читання

5

Основи здоров»я

Природознавство

Читання

Англ..мова

Трудове навч.

6

 

 

Фізкультура

 

 Создан 28 фев 2018 
счетчик посещений
Яндекс.Метрика