Спеціалізована школа №200
імені Василя Стуса


ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ 2020-2021 Н.Р.
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ 2020-2021 Н.Р. 

 

Конституція України 

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...


ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"


Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.


Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ" 

 

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.


2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).


7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.


Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття п

овної загальної середньої освіти від 16.04.2018 № 367 

 

Розділ І, п.4.


Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини та за зразком

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

 

Розділ ІІ, п.1.


1. Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

Крім того, заяви та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене /в першу чергу/, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування

 

ПОСТАНОВА від 19 вересня 2018 р. № 806

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2017 р. № 684"

 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів

(за вибором особи, яка подає заяву):

 

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

-  довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

 

 

Що потрібно взяти для надання документів дитини

до 1 класу на 2020 - 2021 н.р. у ЗЗСО № 200

 

1. Заява батьків про зарахування дитини у 1 клас (заяву батьки напишуть в день подання документів особисто і власноруч).

2. Паспорт одного з батьків дитини.

3. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини.

4. Медична картка дитини встановленого зразка (ОРИГІНАЛ)

5. Копія та оригінал документу, який підтверджує місце проживання дитини.

/Копії всіх документів завіряються відповідно  оригіналів та лишаються в пакеті наданих документів до ЗЗСО/

 

6. 2 фото 3х4 (для оформлення особової справи і учнівського квитка)  

7. Файл для збереження документів дитини.

 

 

-  Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.   

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

 

- Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють.

 

-  Присутність дитини при наданні документів не є обов’язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.

 

 

Що потрібно зробити для надання документів дитини

до 1 класу на 2020 - 2021 н.р. у ЗЗСО № 200

 

— 1. Записатись попередньо на прийом, щоб уникнути натовпу та черг при наданні документів.

— 2. Прийти в зазначений час з усіма необхідними документами.

— 3. Надати документи в комісію, написати заяву та зареєструватись.

— 4. Ознайомитись зі списками дітей, які рекомендовані до зарахування в 1 клас на підставі наданого повного пакету документів та відповідно умов прийому.


 

 

Місце роботи комісії:

Головний корпус школи

 

Територія обслуговування

ЗЗСО № 200 (мікрорайон)

(територія визначена згідно розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 60 від 08.02.2019 р.):

 

Доброхотова: 

 

6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20/19, 24, 26, 28, 30. 

 

Вернадського: 

 

61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а,  81, 83, 85, 87, 87а. 

 

Семашка: 

 

8, 8а, 10, 15, 17, 21 

 

Палладіна: 

 

18/30, 20, 22, 24. 

 

В.Стуса: 

 

22/11, 23/9, 24, 26, 27, 28, 28а. 

 

В першу чергу до 1 класу зараховуватись будуть діти,

що проживають в мікрорайоні школи!

 

 

Режим роботи першокласників

Структура навчального року:


— Навчальний рік -  два семестри

— Канікули – осінні, зимові, весняні, літні

— Робочий тиждень – 5 днів

 

      Тривалість навчального часу на уроці:

— 1 клас – 30 хв

 

ГПД (12.20 , 13.20 – 18.20)

— Обід

— Прогулянка на свіжому повітрі

— Гуртки, тематичні бесіди, розвиваючі ігри та вправи

— Прогулянка на свіжому повітрі

 

Гуртки:

— студія образотворчого мистецтва;

— студія бальних танців "Альта";

— спортивні секції (баскетбол, шахи та шашки, настільний теніс, айкідо, футбол).Обновлен 29 мая 2020. Создан 27 фев 2019