Спеціалізована школа №200
імені Василя Стуса

МО класних керівників

«Акмеологічний потенціал реалізації цільових життєтворчих програм та проектів» МО класних керівників

«Акмеологічний потенціал реалізації

цільових життєтворчих програм та проектів»

 

Мета: окреслити акмеологічний потенціал реалізації цільових життєтворчих програм та проектів в закладі.

 

Форма проведення: тренінг з елементами диспуту.

 

Завдання:

  • Систематизувати знання учасників щодо:

-ролей, функцій та установок педагога в реалізації цільових життєтворчих програм;

-сутності понять «цільова життєтворча програма», «акмеологічний потенціал», «педагог-акмеолог»;

-шляхів удосконалення професійної компетентності педагога;

  • Сформувати вміння (навички) щодо:

-визначення акмеологічного потенціалу цільових життєтворчих програм;

-використання інтерактивних методів при проведенні занять з учнями;

-визначення шляхів професійного розвитку, розвитку ключових компетенцій;

  • Розвинути в педагогів установки до:

-самопізнання, самовдосконалення, само мотивації постійного професійного розвитку;

-креативності;

-рефлексії власної діяльності щодо реалізації цільових життєтворчих програм;

-внесення змін у цільові життєтворчі програми на основі нормативно-правових документів.

 

 Создан 29 окт 2014